ปฏิทินกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สภาพอากาศวันนี้

 
 
 
รายงานวันจันทร์ ขนส่งไม่อายัดทะเบียน​ ใบสั่งไม่ขลัง ที่แท้เพราะตํารวจต้นเหตุ

รายงานวันจันทร์ ขนส่งไม่อายัดทะเบียน​ ใบสั่งไม่ขลัง ที่แท้เพราะตํารวจต้นเหตุ


พล.ต.ท.ภาณุ  กล่าว “หากไม่เสียค่าปรับใบสั่งจราจรจะมีผล ถึงอายัดทะเบียนรถ???...” กลายเป็นกระทู้ยอดฮิตที่กำลังเม้าท์กัน โดยเฉพาะใบสั่งแปะ หน้ารถ ขณะที่มีหลายคนยอมไปจ่ายค่าปรับ แต่ก็มีหลายคนไม่จ่าย เพราะเชื่อว่าไม่มีผลต่อ การต่อภาษีรถ จนทำให้ปัจจุบันยอดคนชำระ ใบสั่งจราจรลดลงอย่างมาก

จริงหรือ...ใบสั่งแปะ หรือใบสั่งที่ไม่ได้ยึดใบขับขี่ แม้ไม่เสียค่าปรับก็ไม่มีผลต่อการต่อทะเบียนรถ...ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?????...วันนี้ พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร. อดีต ผบก.จร. และอดีตรอง ผบช.น. รับผิดชอบ งานด้านจราจร จะมาเฉลยข้อสงสัยให้ทราบกับ “รายงานวันจันทร์”

อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร.เล่าให้ฟังว่า ปัญหาคนไม่จ่ายค่าปรับจราจร โดยเฉพาะใบสั่งแปะหน้ารถมีมานานแล้ว อยู่ที่ว่าผู้บังคับบัญชาในขณะนั้น จะสนใจติดตามมากน้อยแค่ไหน การออกใบสั่งแปะหน้ารถ เนื่องจากไม่พบ เจ้าของรถจึงไม่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ บางคนก็มาจ่ายค่าปรับ บางคนก็ไม่มา

เหตุผลที่ไม่มา เพราะรู้ว่าใบสั่งแปะไม่มีผลต่อการต่อภาษีรถ เนื่องจากระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กับกรมการขนส่งทางบก ยังไม่มี ซึ่งที่ผ่านมาทาง สตช.พยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ยังไม่สำเร็จเพราะติดขัดเรื่องงบประมาณ

พล.ต.ท.ภาณุบอกว่า พ.ร.บ.จราจรทางบกปี 2522 มาตรา 141 ทวิ (3) ระบุว่า ในกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถที่ได้รับใบสั่งไม่มาจ่ายค่าปรับ ให้ พนักงานสอบสวนดำเนินการดังนี้ 1.ในกรณีทราบที่อยู่ของผู้ขับขี่ หรือที่อยู่ ของเจ้าของรถ ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถ ให้มารายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามวัน เวลา และ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ ในหมายเรียก และให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเปรียบเทียบและว่ากล่าวตักเตือนผู้ได้รับหมายเรียกดังกล่าว

2.ในกรณีที่ไม่อาจส่งหมายเรียกให้แก่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือไปยังนายทะเบียนตาม กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมายถึง กรมการขนส่งทางบกแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปี สำหรับรถคันนั้น ไปรายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ถ้าผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีเป็นเพียงตัวแทนของเจ้าของรถ ให้ผู้มาติดต่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบ เพื่อไปรายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเช่นกัน ในกรณีดังกล่าวให้นายทะเบียนงดรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่า จะได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่าได้มีการปฏิบัติตามหมายเรียก นั้นแล้ว ทั้งนี้ การงดรับชำระภาษีประจำปีไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่ต้อง ชำระเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ ขนส่งทางบกแล้วแต่กรณี

อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร.บอกต่อว่า แต่เนื่องจากยอดใบสั่งแต่ละวันมีจำนวนมาก การออกหนังสือแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกตามที่ระบุใน กฎหมายต้องใช้เวลา เมื่อส่งถึงกรมขนส่งฯแล้ว จะต้องบันทึกประวัติข้อมูล รถที่กระทำผิดเข้าสู่ระบบงานทะเบียน ขณะที่ภารกิจของกรมขนส่งฯเอง ต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ จึงขอให้ตำรวจไปดำเนินบันทึกข้อมูลดังกล่าวด้วย หลังจากข้อมูลเข้าสู่ระบบงานทะเบียนแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะทราบทันที รถคันไหนโดนใบสั่งมา เจ้าหน้าที่ก็จะอายัดทะเบียนไม่ต่อภาษีให้ ยกเว้นไม่มีการแจ้งหนังสือและลงบันทึก ข้อมูลไว้ กรมขนส่งจะต่อภาษีให้ตามปกติ

ในอดีต สตช. แก้ปัญหาโดยส่งตำรวจไปนั่งประจำที่กรมขนส่งฯ เพื่อทำหน้าที่รับหนังสือจาก สน. ไปลงบันทึกข้อมูล และทำการเปรียบ เทียบปรับ ทำให้การอายัดทะเบียนได้ผล แต่ปัจจุบันเท่าที่ทราบ สน.หลายแห่งไม่ได้ทำ จึงไม่ได้มีการอายัดทะเบียนไว้ ทำให้รถที่โดนใบสั่งจราจรและยังไม่เสียค่าปรับก็สามารถต่อทะเบียนได้ตามปกติ คนจำนวนมากได้รับใบสั่งจึงไม่ยอมเสียค่าปรับ

“ปัญหานี้ต้องแก้ไขกฎหมาย ระบุให้พนักงานสอบสวนสามารถแจ้ง เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังนายทะเบียน แทนการแจ้งด้วยหนังสือได้ เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้ว จะช่วยลดขั้นตอนทางราชการ และสะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญการบังคับใช้กฎหมายจะเข้มมากขึ้น” พล.ต.ท.ภาณุ ฟันธงสรุป

งานนี้ไม่ใช่การ “ชี้โพรงให้กระรอก” เพื่อให้คนทำผิดไม่ไปจ่ายค่าปรับ แต่เป็นการชี้ให้สังคมทราบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะ ตำรวจไม่ทำหน้าที่ให้ตัวเองให้สมบูรณ์ กฎหมายจึงไม่เป็นกฎหมาย คนทำผิดเลยไม่ต้องรับโทษ!!!!!!!

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/542837
วันที่บันทึก 2017-10-20 22:34:11
แก้ไข : 2017-10-30 16:26:07
ผู้บันทึก : admin

Published ©2017 all right reserved.